KOERIER SERVICE

CE Koerier Parts
U heeft uw bedrijf goed gestroomlijnd, de vaart zit er lekker in en de continuïteit is goed geregeld. Maar u weet ook dat het van tijd tot tijd niet gaat zoals het moet. Een productielijn raakt achterop vanwege een defect in de machine en uw monteur beschikt niet over het juiste reserveonderdeel. Het is dan zaak om snel maatregelen te nemen, want tijd is geld. Uw monteur moet dan zo snel mogelijk voorzien worden van het essentiële onderdeel. Naast onderdelen kan het ook gaan om kostbare en kwetsbare apparatuur en in alle gevallen wilt u dat het snel ter plaatse is.
In zulke situaties is het belangrijk dat u kunt terugvallen op een goede koerier die binnen 15 minuten op weg kan zijn. Een betrouwbare logistieke dienstverlener die u op ieder gewenst moment kunt inschakelen om uw continuïteit te waarborgen.CE Special Courier werkt sinds 1977 voor veel technische bedrijven en technische groothandels. Wij verzorgen spoedritten om calamiteiten te helpen voorkomen en staan garant voor bezorging op de juiste plaats en bij de juiste persoon. CE kan uw voorraad technisch materiaal ook in opslag nemen, waardoor een essentieel onderdeel nog sneller geleverd kan worden en u een hoop moeite bespaard blijft.
Een betrouwbare koerier op pad sturen is altijd goedkoper dan een duurbetaalde monteur op en neer te laten rijden. Bovendien kost een koerier helemaal niets als u hem even niet nodig heeft.

Kenmerken:

 • Handling en verpakken van kwetsbaar materiaal.
 • Omruilen en installeren van apparatuur.
 • Actieve koeling voor temperatuurgevoelig materiaal.
 • ADR voor vervoer gevaarlijke stoffen.
 • 24 uur per dag beschikbaar.
 • Digitaal plaatsen van orders via Webordering.
 • CE Special Courier is Lean and Green. U reduceert 20% CO2 uitstoot op alle koerierszendingen.

Vervoer voor o.a.:

 • Technische handelsfirma’s en installatiebureaus.
 • Leveranciers van elektronische apparatuur.
 • Industrie.
 • Research bedrijven.
 • Logistieke dienstverleners.
 • Nutsbedrijven.
 • Service organisaties.

officeU werkt hard voor uw klanten om zo goed mogelijk voor de dag te komen met uw ontwerpen, rapporten, contracten en begrotingen. U besteedt alle tijd aan de afwerking van documenten en soms komt de deadline al aardig in zicht. Niet alles kan digitaal worden verzonden en dan moeten de originele stukken daadwerkelijk worden vervoerd. Dat kan natuurlijk per post, maar dan weet u niet zeker of het materiaal wel op de juiste tijd in de juiste handen terecht komt. In zulke gevallen moet u kunnen bouwen op een betrouwbare koerier die uw werk behandelt met dezelfde zorg waarmee u het heeft opgesteld. De koerier is daarmee een verlengstuk van uw eigen bedrijfsvoering geworden.CE Special Courier verzorgt voor diverse bedrijven en instellingen het vervoer van documenten waarbij betrouwbaarheid voorop staat. Betrouwbaarheid als het gaat om het halen van een deadline, betrouwbaarheid als het gaat om het afleveren bij de juiste persoon en afdeling en betrouwbaarheid als het gaat om vertrouwelijke stukken. Wij leveren het materiaal rechtstreeks af op de goede plek en u krijgt direct bericht als uw zending is ontvangen.
Als u CE inschakelt, hoeven u of uw collega’s niet zelf op pad te gaan, wat tijd en geld bespaart. Sterker nog: een koerier kost helemaal niets als u hem even niet nodig heeft.

Kenmerken:

 • Afleveren van aanbestedingsdocumenten binnen de gestelde deadline.
 • Verspreiden van grote aantallen documenten bij reorganisaties of calamiteiten.
 • Persoonlijk afleveren van originele documenten.
 • Vervoer van juridische processtukken en contracten.
 • Handling en verpakken van kunstobjecten.
 • Nationale en internationale zendingen.
 • Rechtstreeks digitaal orders plaatsen via Webordering.
 • CE Special Courier is Lean and Green. U reduceert 20% CO2 uitstoot op alle koerierszendingen.

Vervoer voor o.a.:

 • Advocaten en notariskantoren.
 • Architectenbureaus en projectontwikkelaars.
 • Overheid en semi-overheid.
 • Onderzoek- en adviesbureaus.
 • Financiële instellingen.
 • Onderwijs instellingen.
 • Media bedrijven.

0319cd37328550ab73edc7847f57e5a5_w208Bij scheepvaart en offshore speelt het grootste deel van de activiteiten zich af buiten het bereik van het moederbedrijf of van de toeleveranciers op de vaste wal. Een schip komt slechts af en toe in de haven en meestal is dat niet in de buurt. Op het moment dat het schip in de haven ligt gaat alles snel en tegelijk. Niet alleen laden en lossen, maar ook de bevoorrading met nieuwe reserveonderdelen. Een eenmalige bevoorrading is het meest efficiënt, maar daarvoor moeten dan de reserveonderdelen wel eerst worden verzameld. Om dit soepel te laten verlopen werkt CE Special Courier samen met Sealogic. (Logistic services for Marine and Offshore).Het Sealogic systeem houdt in dat CE Special Courier met haar partner in Rotterdam scheepvaart onderdelen voor haar opdrachtgevers in voorraad houdt. Die onderdelen kunnen dan in één keer, waar ook ter wereld, geleverd worden. Het vervoer naar de haven kan plaatsvinden over de weg, maar ook over water en door de lucht. Een netwerk van ervaren partners staat garant voor een probleemloze afhandeling en binnen Europa kan het materiaal on board geleverd worden. Het magazijn in Rotterdam biedt douanefaciliteiten en het materiaal wordt afzonderlijk per schip en/of leverancier opgeslagen.
Met CE Special Courier en Sealogic beschikt u over een betrouwbaar en accuraat bevoorradingssysteem voor de scheepvaart.

Kenmerken:

 • Nationale en internationale koeriersservice.
 • Zee en luchtvracht.
 • Lading tot 35.000 kg.
 • Barges en taxiboten.
 • On Board delivery in Europa.
 • Wereldwijd forwarding.
 • 24/7 bereikbaar.
 • Gevaargoed opslag.
 • Geconditioneerde opslag.
 • Douaneloods.
 • Goederenopslag WMS via internet bereikbaar.
 • Opslagfaciliteiten in verschillende grote havens.

Vervoer voor o.a.:

 • Scheepswerven.
 • Rederijen.
 • Installatiebedrijven.
 • Technische handelsfirma’s.
 • Expediteurs.
 • Forwarders.
 • Cargadoors.
 • Visumdiensten.
 • Overslagbedrijven.

904d726893b0546fe08cb333b4b7108d_w208Medicijnen, onderzoeksmateriaal, vertrouwelijke patiëntengegevens, medische apparatuur, bloedproducten, het moet allemaal wel eens vervoerd worden. Van de apotheek naar een patiënt, van een huisarts naar het lab, of van het ene ziekenhuis naar het andere. Al deze zaken vereisen hun eigen specifieke aanpak. Vaak is er spoed mee gemoeid. Het moet niet alleen snel, maar het moet vooral ook op de goede plek terecht komen. Op de juiste afdeling en bij de aangewezen contactpersoon.
Een medisch apparaat voor de behandelruimte heeft geen functie in een magazijn, onderzoeksresultaten kunnen onbetrouwbaar worden als het monstermateriaal niet binnen de gestelde termijn op het lab arriveert en medicijnen verliezen hun werking als ze niet onder de vereiste condities worden vervoerd. CE zorgt ervoor dat alles op de goede plek komt.CE Special Courier heeft sinds 1977 ervaring met logistieke dienstverlening en spoedkoerierswerk voor diverse ziekenhuizen, zorginstellingen en andere bedrijven uit de gezondheidszorg. Voor stichting Sanquin Bloedvoorziening zijn wij 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar voor het spoedvervoer van bloedplasma. Binnen 15 minuten is het opgehaald en direct op weg naar het ziekenhuis van bestemming. De koerier van CE kent zijn weg en levert het plasma zonder oponthoud rechtstreeks af op het KCL lab. Regelmatig is er zo’n haast mee gemoeid dat de rit wordt uitgevoerd met ingeschakeld zwaailicht en sirene, een zogenaamde A1 spoedrit. De chauffeurs van CE hebben hiervoor een speciale rijopleiding gevolgd, zodat het transport niet alleen snel, maar vooral veilig wordt uitgevoerd.

Kenmerken:

 • Ophalen en afleveren op de juiste afdeling.
 • Geconditioneerd vervoer met actieve koeling.
 • Handling en verpakking van kwetsbare apparatuur.
 • Vervoer van vertrouwelijke medische documenten.
 • Verspreiding van grote aantallen bijvoorbeeld bij calamiteiten.
 • Herkenbare koeriers.
 • Vervoer volgens GDP en Cold Chain richtlijnen.
 • Nationaal en internationaal.
 • Digitaal plaatsen van orders via Webordering.
 • CE Special Courier is Lean and Green. U reduceert 20% CO2 uitstoot op alle koerierszendingen.

Vervoer voor o.a.:

 • Ziekenhuizen en apotheken.
 • Zorginstellingen.
 • Bloed- en botbank.
 • Laboratoria en research instellingen.
 • Hulpverleningsdienst.
 • Leveranciers medische producten en apparaten.